Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Texas Andreas Petersen A/S [CVR.nr.: 66212319], som består af Texas og Moreland (fremadrettet Texas, ”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Texas når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.


2. Beskrivelse af behandlingerne

Texas behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, kunde via vores webshop, samarbejdspartner, leverandør, reparatør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie, hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.


2.1 Erhvervskunder

I forbindelse med salg af haveredskaber, havemaskiner samt produkter til have, bolig og fritid til erhvervskunder, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, firmanavn, CVR-nummer, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, loginoplysninger, password, køb via webshop, type af kredit- eller debitkort, betalings ID, faxnummer, reklamationer og købshistorik.

Vi sletter kontaktoplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold. Regnskabsmateriale slettes ligeledes løbende dog senest efter 5 år plus løbende regnskabsår jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.


2.2 Privatkunder

I forbindelse med salg af haveredskaber, havemaskiner samt produkter til have, bolig og fritid behandler vi oplysninger om dig, når du er kunde hos os eller kunde via vores webshop. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter navn, adresse, anden leveringsadresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, loginoplysninger, køb via webshop, type af kredit- eller debitkort, betalings ID, reklamation og købshistorik.

Vi sletter kontaktoplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold. Regnskabsmateriale slettes ligeledes løbende dog senest efter 5 år plus løbende regnskabsår jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.


2.3 Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, telefonnummer, e-mail, adresse, ansøgning, CV, personbillede, oplysninger om kompetencer, uddannelse, kørekort og tidligere beskæftigelse samt reference og evt. oplysninger indsamlet via sociale medier offentliggjort af dig eller via gennemførsel af personligheds- eller færdighedstest.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen, jf. GDPR art. 6(1)(f). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen samt videregiver dine personoplysninger med de virksomheder, som gennemfører personlighedsog færdighedstesten samt evt. rekrutteringsfirma. Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, idet du kunne komme i betragtning til en anden stilling, da indhenter vi dit samtykke. Oplysninger om ansøgere opbevares i op til 3 år efter endt rekrutteringsperiode for ansøgere, der ikke blev tilbudt den ansøgte stillingen.


2.4 Nærmeste pårørende kontakter

Vi indsamler oplysninger om vores medarbejderes nærmeste kontaktpersoner. Det gør vi for at kunne kommunikere med relevante pårørende, hvis der skulle opstå en nødsituation med en af vores medarbejdere.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at kunne informere dig om medarbejderens nødsituation, så du har mulighed for at agere GDPR art. 6 (1)(f).

Vi opbevarer oplysningerne om nærmeste pårørende, så længe ansættelsen varer. Oplysningerne slettes, når ansættelsen ophører. Du eller den relevante medarbejder kan altid kontakte os for at få slettet oplysningerne ved at sende en e-mail post@texas.dk.


2.5 Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, firmanavn, stillingsbetegnelse, CVR-nummer, faxnummer, adresse, telefonnummer, e-mail og betalings- og/eller bankoplysninger

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontakt oplysninger jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.


2.6 Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration, som fremgår af vores cookiebanner på enten www.texas.dk eller www.moreland.dk


2.7 Trackingværktøjer

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af [Meta-pixel, API’en for konverteringer, apphændelser via Facebook SDK, offlinekonverteringer, API for apphændelser, Facebooks sociale plugins, Facebook-login og Messengers kundematch]. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Udover trackingværtøjer fra Meta anvender vi desuden trackingværktøjer fra Google i form af bl.a. Google Ads, Google Tag Manager, Google Maps og Google Analytics.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til post@texas.dk.

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.


2.8 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Meta og LinkedIn, til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

- Facebooks behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.
- Du kan læse mere de om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.


2.9 Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om begivenheder, invitationer og tilbud. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om navn, navn på kontaktperson og e-mail Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket ”afmeld” i de nyhedsbreve, du modtager samt ved at sende en e-mail til post@texas.dk eller ringe til +45 63 95 55 55

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.


2.10 TV-overvågning

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med TV-overvågningen af egne indgange, samt arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, som f.eks. parkeringsplads jf. TV-overvågningslovens § 2, stk. 1, nr. 5. Formålet med TV-overvågningen er kriminalitetsforbyggende øjemed.

TV-overvågningsoptagelser slettes som udgangspunkt senest 30 dage efter, at de er optaget, jf. TV-overvågningslovens § 4 c, stk. 4.

Såfremt optagelserne skal bruges i en konkret tvist, f.eks. hvis vi indleder en bortvisningssag på grundlag af optagelser fra TV-overvågning, kan vi opbevare dine oplysninger indtil tvisten er overstået. Vi underretter dig selvfølgelig om forlængelsen af opbevaringsfristen inden for 30-dags fristen.


3 Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores eksterne reparatører, idet det er en nødvendig forudsætning for reparatørens levering af ydelsen. Videregivelsen sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f).

Vi videregiver kun TV-overvågningsoptagelser optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, hvis videregivelse følger af lov eller hvis videregivelse sker til politi i kriminalitetsopklarende øjemed jf. TV-overvågningslovens § 4 c, stk. 1.

Vi kan desuden overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag enten EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger. Du kan kontakte os på post@texas.dk for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.


4 Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.


5 Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Texas Andreas Petersen A/S
“Texas” og ”Moreland”
CVR.nr.: 66212319
Knullen 22
5260 Odense S
E-mail: post@texas.dk
Telefon: +45 63 95 55 55

Vi har udpeget Thomas Brogaard som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Thomas Brogaard på post@texas.dk eller på telefon + 45 63 95 55 55


6 Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 06-02-2024.


Cookiedeklarationen

false